Zorg om relatiecrisis bij jonge stellen

Brandbrief aan alle gemeenten in Nederland door scheidingsdeskundigen, pedagogen en juristen

Na de komst van een eerste kind gaat maar liefst 83% van de ouders door een relatiecrisis. De relatie van de ouders is nog niet kindproof, alle aandacht is gericht op het bevallingsproof maken van de moeder en uit onderzoek blijkt dat veel partners minder gelukkig worden na de komst van de eerste baby. Jonge ouders met jonge kinderen komen in een crisis en het aantal kinderen welke jaarlijks te maken krijgen met een relatiebreuk neemt toe. Kinderen van gescheiden ouders hebben dubbel zoveel problemen, waarmee de maatschappelijke kosten toenemen en ook de scheidingskans op lange termijn verdrievoudigt als beide partners uit scheidingsgezinnen komen. Hetzelfde geldt voor stiefgezinnen en samengestelde gezinnen die daarna ontstaan en tweede scheidingen komen in 2/3de van de gevallen opnieuw voor.

Dit moet anders, bedachten scheidingsdeskundigen, pedagogen en juristen die onlangs een brandbrief aan alle gemeenten in Nederland stuurden.

Geef informatie en voorlichting hoe je naast goede ouders ook goede partners blijft!

De ouderschapsvoorlichting waartoe wordt opgeroepen is samengevat in een opvoeddrieluik:

  1. Geef voorlichting, advisering en hulpverlening aan jonge, aanstaande ouders
    Het idee is dat als beide ouders door voorlichting vóór de komst van hun kind al worden gestimuleerd om er te zijn en te blijven voor hun kind, dit leidt tot een toename van de relatie-tevredenheid, afname van depressies en vijandige gevoelens tijdens conflicten bij de ouders. Bovendien heeft het een positieve invloed op de emotionele, lichamelijke en cognitieve ontwikkeling van kinderen. De zogenaamde ouderschapsbelofte die afgesloten wordt voor de komst van een kind, is een expliciete wilsverklaring van beide ouders ter bescherming van de kinderen. Deze verklaring maakt de ouders beter bewust van de unieke verantwoordelijkheid bij de geboorte van hun kind en van de onwrikbare band die er tussen elke ouder en zijn kind bestaat. Hiermee committeren beide ouders zich aan het feit dat ze er altijd samen dienen te zijn en te blijven voor hun kind. Ze onderschrijven met een ouderschapsbelofte de bepalingen van het Verdrag van de rechten van het kind.
  2. Geef begeleiding en advisering als een scheiding niet te vermijden is
    Ook hier blijft het uitgangspunt dat beide ouders er zijn en blijven voor hun kind. Het wettelijk verplichte ouderschapsplan bij scheiding is zeker een eerste stap in de goede richting, maar er is nog veel voorlichting en advisering nodig over hoe ouders na een scheiding invulling moeten geven aan hun ouderschap.
  3. Bied ondersteuning bij de vorming van een stiefgezin
    Veel ouders gaan na een scheiding opnieuw een intieme relatie aan. De komst van een stiefouder is voor de meeste kinderen erg zwaar en twee derde van deze gezinnen valt opnieuw uit elkaar. Ook als er uit de nieuwe relatie kinderen voortkomen, is opnieuw voorlichting nodig om de ouderschapsbelofte aan te gaan. Het is voor de partners die opnieuw ouders worden een herkansing. Deze nieuwe stap biedt hen namelijk de mogelijkheid om stil te staan bij hun relatie en hun manier van opvoeden te bespreken. Ze kunnen het anders doen dan ze in de eerste relatie/ouderschap hebben gedaan.

Ook voor ervaren ouders geldt: voorkom onnodig leed bij kinderen, partners en de maatschappij

Veel ouders ‘overkomt’ een eerste scheiding doordat men niet meer aan elkaar toe komt als partner na de komst van één of meerdere kinderen. De eigen partner werd uit het oog verloren omdat veel zorg uitgaat naar de kinderen. Bij een scheiding ontdekken de ouders, door het maken van een wettelijk, verplicht ouderschapsplan daadwerkelijk wat hun bijdrage is en moet zijn voor wat betreft de opvoeding, de regels, waarden en normen die men over wil brengen op de kinderen. Soms is het de eerste keer dat men hier bewust bij stilstaat.

Met de ervaring van een scheiding achter de rug, en de wetenschap dat de vorming van een stiefgezin met een mengeling van niet-biologische en biologische kinderen vaak opnieuw tot problemen en tweede scheidingen leidt, willen veel ouders vroegtijdig hulp. Voorlichting, begeleiding en het opstellen van een stiefouderschapsplan is de hulp die een nieuw gezin coach bij de vorming van een samengesteld gezin kan bieden.

Het opstellen van een stiefplan kan u helpen om met elkaar te praten over hoe u er als partners voor elkaar kunt zijn, maar wel met de eigen waarden en normen om de (eigen) kinderen op te voeden. Met een stiefplan spreekt u commitment uit naar elkaar om er samen voor elkaar en elkaars kinderen te staan. Ook als het net even wat moeilijker wordt. Een uitdaging? Jazeker! Want welke (aanstaande) ouder in een (prille) relatie op een ‘roze wolk’, denkt aan het invullen van een ‘plan’? Echter het durven aangaan van moeilijke gesprekken met elkaar en luisteren zorgt voor een beter fundament van de relatie. Hierdoor wordt de kans dat het nieuwe gezin een succes wordt groter.

Door Patrizia Marcucci

Ik ben mediator & coach samengestelde gezinnen gevestigd in Breda. Meer weten over scheidingsmediation en/of coaching van samengestelde gezinnen? Bel of mail mij gerust voor een afspraak.

Deel deze blog

Blog

OPVOEDEN: welke regels nu weer

BLOG STIEFENCO OPVOEDEN Als coach voor samengestelde gezinnen zijn ons ervan bewust dat een scheiding veel impact heeft op kinderen. De gevolgen van een scheiding

Blog

Alimentatie van twaalf naar vijf jaar

Op dit moment is de partneralimentatieplicht nog maximaal twaalf jaar na de echtscheiding. Het wetsvoorstel wijziging partneralimentatie is reeds in december 2018 door de Tweede

Blog

14 september: Dag van de Scheiding

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat één op de drie getrouwde stellen gaat scheiden. Dit was voor de Nederlandse

Scroll naar boven