scheidingsmediation / coaching

Echtscheidingsmediator Breda

Scheiden, wat komt er op je af?

Echtscheidingsmediator  Breda

Scheiden met een zo goed mogelijke afwikkeling

Vanuit mijn kantoor in Breda sta ik cliënten bij in Breda en omstreken. Maar ook in o.a. Rotterdam, Dordrecht en Den Haag help ik mijn cliënten graag om tot een zo goed mogelijke afwikkeling te komen omtrent de (echt)scheiding.

Een echtscheiding is een ingrijpende gebeurtenis

Voor de betrokkenen is een echtscheiding een erg ingrijpende gebeurtenis. Zeker als er kinderen in het spel zijn. Je hebt vaak met veel emoties te maken. Hierdoor kan het lastig zijn om bepaalde rationele beslissingen te moeten nemen.

Het is echter wel belangrijk om goede beslissingen te nemen bij een echtscheiding. Wie krijgt het huis of huurrecht? Hoe zit het met de financiën waaronder kinder- en/of partneralimentatie? Hoe wordt het vermogen verdeeld? Hoe wordt de omgangsregeling met de kinderen?

Ik help je graag

Naast de emotionele verwerking van het uit elkaar gaan is dit slechts een kleine greep uit de grote hoeveelheid vragen die op je afkomen. Ik sta je graag terzijde. Dit zodat je je over de afwikkeling van de juridische aspecten van de echtscheiding niet alleen voelt en zoveel mogelijk helderheid krijgt over wat je in de toekomst te wachten staat. In één keer goed geregeld voor nu en in de toekomst.

Overleg met je partner

Ik kan voor je aan de slag gaan als mediator of als jurist/adviseur. In beide situaties is overleg met je partner essentieel. Je krijgt dan inzicht in de mogelijkheden om een echtscheiding samen af te wikkelen en gezamenlijk een scheidingsverzoek in te dienen. De procedure verloopt dan geheel schriftelijk en er hoeft er geen zitting gehouden te worden. Dit versnelt het proces aanzienlijk. Bij een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding, beschikken jullie binnen enkele weken over een uitspraak. Dit verzoekschrift wordt door een advocaat ingediend.

Mediation kan in dit geval uitkomst bieden. Er zal niet alleen worden stilgestaan bij de afspraken die er gemaakt moeten worden over alimentatie, de kinderen en de financiën, maar ook bij de emotionele aspecten van de echtscheiding.

Als overeenstemming niet werkt

De procedure met een echtscheidingsadvocaat

In de praktijk lukt het vaak niet om overeenstemming te bereiken over de gevolgen van de echtscheiding. In dat geval wordt er een procedure gevolgd waarbij de rechter de beslissing neemt over de scheiding. De rechter beslist dan ook over zaken zoals kinder- en/of partneralimentatie, omgang met de kinderen, de woning etc.
Een dergelijke procedure duurt al snel 6 maanden en in sommige gevallen kan de scheiding langer dan een jaar duren.

Noodvoorziening op de normale procedure

Soms kan de uitkomst van de normale procedure niet afgewacht worden. Dan is er een noodvoorziening nodig, ook wel voorlopige voorziening genoemd. Een dergelijke voorlopige voorziening kan op relatief korte termijn worden gegeven door de rechter. Deze is geldig zolang er nog geen definitieve beslissing is over die onderwerpen in de scheidingsprocedure.

Daarbij kan het gaan om vaststelling van de voorlopige alimentatie, het bepalen van een voorlopige omgangsregeling, het bepalen van wie van de ouders de dagelijkse zorg voor de kinderen op zich neemt, of de voorlopige toewijzing van (het huurrecht) van de echtelijke woning.

Waar kan ik je nog verder bij helpen?

Hulp bij een goed ouderschapsplan

Als jurist met 25 jaar ervaring als familierechtadvocaat, overlegscheidingsadvocaat en als echtscheidingsmediator in Breda kan ik je ook helpen indien jullie minderjarige kinderen hebben. Er dienen afspraken gemaakt te worden bij wie de kinderen gaan wonen, hoe vaak ze bij de andere ouder zijn. Wie neemt de beslissingen, hoe informeren jullie ouders elkaar over de kinderen en hoe worden de kosten verdeeld. Deze afspraken worden vastgelegd in een ouderschapsplan.

In geval van een echtscheiding of ontbinding van een geregistreerde partnerschap moet een ouderschapsplan bij de rechtbank worden ingediend samen met het verzoek tot jullie echtscheiding dan wel ontbinding van de geregistreerde partnerschap. Lees hier meer over het ouderschapsplan.

Aanvragen alimentatie en pensioen verevening

Na een echtscheiding hebben jij en je ex-partner vaak minder te besteden omdat de kosten niet meer gedeeld kunnen worden. Bij behoefte aan financiële ondersteuning kan kinderalimentatie en/of partneralimentatie worden vastgesteld. Ook dient het gedurende het huwelijk opgebouwde pensioen te worden verdeeld.

Verdeling en verrekening van vermogen

Zijn jullie gehuwd op huwelijkse voorwaarden of in gemeenschap van goederen? Eerst dienen respectievelijk de huwelijkse voorwaarden te worden afgewikkeld of de huwelijksgemeenschap te worden verdeeld.

Wanneer er sprake is van een eigen bedrijf, dan zou het zo kunnen zijn dat bij een scheiding de waarde van die onderneming verdeeld of verrekend moet worden met de andere partner. Óf de waarde van de onderneming moet worden verdeeld of verrekend, hangt af van de vraag of je in gemeenschap van goederen bent gehuwd of op huwelijksvoorwaarden. Dat kan een lastige onderwerp van overleg zijn tussen jullie beiden mede gelet op de (nieuwe) regels omtrent het vermogensrecht. Ook hierbij kan ik je helpen. Ook met het inschakelen van de juiste adviseur, zoals een fiscalist, een financieel adviseur mede ter waardering van het bedrijfsvermogen kan ik jullie op weg helpen. Samen met de juiste adviseur gaan we op zoek naar de beste manier om het vermogen te verdelen en/of te verrekenen.

Echtelijke woning

Als er sprake is van een koopwoning kan deze (mits de hypotheekverstrekker, meestal een bank, met de overname van de financiering door één van de partners en de vrijwaring van de hoofdelijke aansprakelijkheid van de andere akkoord gaat) worden toebedeeld aan een van de echtgenoten waarbij rekening gehouden wordt met mogelijke onder- of verkoopwaarde van jullie woning. Een andere mogelijkheid is dat de woning zal worden verkocht aan een derde partij. 
Is er sprake van huurrecht van een huurwoning dan kan deze aan één van jullie beiden worden toegedeeld.

Pensioen

Als jullie gedurende jullie huwelijk ouderdomspensioen hebben opgebouwd, zal dit in beginsel over en weer moeten worden verdeeld (pensioenverevening). Mochten jullie in huwelijkse voorwaarden hier andere afspraken over gemaakt hebben, dan gelden deze uiteraard.
In overleg kunnen jij en je (ex)partner afwijken van de verevening of verdeling van het opgebouwde ouderdomspensioen. Naast het ouderdomspensioen zullen jullie ook afspraken moeten maken over hoe omgaan met het nabestaandenpensioen. Ook in dit geval is het mogelijk om van de standaard regeling af te wijken en andere afspraken met elkaar te maken die beter bij jullie wensen en (financiële) situatie passen. Soms is het ook nodig om een pensioenadviseur in te schakelen die meekijkt en met jullie en de mediator meedenkt over de meest effectieve manier om de tijdens het huwelijk opgebouwde pensioenrechten te verdelen.

Echtscheidingsmediator Breda

Wil je meer informatie? Bel vrijblijvend +31 6 28 933 433 of stuur een e-mail. Je kunt ook gebruik maken van het contactformulier en ik zal snel contact met je opnemen.

Scroll naar boven