bedrijf_scheiding_verdeling

Uit elkaar na samenwonen met een partner met een eigen zaak

Wanneer uw partner een eigen bedrijf heeft, kan een scheiding veel haken en ogen hebben. Ook als u niet bent getrouwd, maar een geregistreerd partnerschap heeft.

Net als bij een huwelijk geldt voor een geregistreerd partnerschap, dat is afgesloten vóór 2018, dat er sprake is van een algehele gemeenschap van goederen. Dit is alleen anders wanneer u zogenaamde partnerschapsvoorwaarden hebt op laten stellen door de notaris.

Het bedrijf van uw partner kan dus in de gemeenschap van goederen vallen. In dat geval moet alles gelijk worden verdeeld. Als uw ex-partner het bedrijf na de scheiding wil voortzetten, dan dient hij de helft van de waarde van het bedrijf aan u uit te betalen. Ook als er partnerschapsvoorwaarden zijn, kan dit het geval zijn op grond van bijvoorbeeld een verrekenbeding.

Waarde van het bedrijf bepalen voor de verdeling

Om tot een verdeling te komen, moet de waarde van het bedrijf vastgesteld worden. Dit is vaak moeilijk en specialistisch werk. Veel factoren spelen een rol bij het bepalen van de waarde. Een gespecialiseerde advocaat of mediator kan ervoor zorgen dat de benodigde informatie beschikbaar en begrijpelijk wordt. Ook voor u, als partner. Denk dan bijvoorbeeld aan het meelezen en het uitleggen van accountantsrapporten en jaarcijfers. Iemand moet die cijfers ook duiden en voor u berekenen hoe een eventuele verdeling eruit zou zien.

Als de verdeling problemen oplevert voor de zaak

Een gelijke verdeling kan soms niet worden uitgevoerd zonder dat hier problemen uit voortkomen. Kom thet bedrijf door de verrekening in het geding, dan kan dat ook gevolgen hebben voor eventuele alimentatie-afspraken. De draagkracht van uw ex neemt immers af doordat hij met zijn bedrijf in financiële problemen komt.
Soms moeten er bepaalde investeringen worden gedaan of zijn er andere financiële verplichtingen. Dan kan betaling van een uitkoopsom aan de andere partner serieuze problemen veroorzaken. Dat zou zelfs een faillissement tot gevolg kunnen hebben.
In dat geval kunt u afspraken met elkaar maken over de manier waarop de betaling plaatsvindt. Bijvoorbeeld dat de uitkoopsom in termijnen wordt voldaan. U zou ook kunnen afspreken dat u nog een belang behoudt in de onderneming.

Rekening-courantschuld belangrijk voor vaststellen alimentatie

Het komt regelmatig voor dat één van de echtgenoten een rekening-courantschuld heeft bij zijn/haar onderneming. Deze rekening-courantschulden moeten worden terugbetaald en spelen daarom een belangrijke rol bij het vaststellen van de alimentatie.
Vaak leidt deze rekening-courantschuld dan ook tot discussie tussen de ex-partners. Omdat de echtgenoot niet op de hoogte was van het bestaan van de schuld, bijvoorbeeld. Of omdat niet geheel duidelijk is waaraan het opgenomen geld is besteed én het gezamenlijke vermogen door het bestaan van de schuld lager is dan waarvan werd uitgegaan.
Een goed inzicht voor beide partijen in het ontstaan of verloop van de rekening-courantschuld is belangrijk. Inzicht in de financiële situatie van de onderneming is nodig om tot oplossingen en afspraken te kunnen komen bij een scheiding of ontbinding van het geregistreerd partnerschap.

Bron: www.verderonline.nl

Door Patrizia Marcucci

Ik ben mediator & coach samengestelde gezinnen gevestigd in Breda. Meer weten over scheidingsmediation en/of coaching van samengestelde gezinnen? Bel of mail mij gerust voor een afspraak.

Deel deze blog

alimentatie-scheiding
Nieuws

Indexering alimentatie 2023

Elk jaar wordt de alimentatie geïndexeerd. De alimentatieplichtige zal dan ook rekening moeten houden met het feit dat per 1 januari de te betalen alimentatie

Nieuws

Indexering alimentatie 2020

Elk jaar wordt de alimentatie geïndexeerd. De alimentatieplichtige zal dan ook rekening moeten houden met het feit dat per 1 januari de te betalen alimentatie

Nieuws

Indexering alimentatie 2019

De Staatscourant maakt bekend dat de indexering alimentatie voor 2019 vastgesteld is op 2 procent. Dit betekent dat het bedrag aan te betalen alimentatie verhoogd

Scroll naar boven