scheidingsmediator / coach samengestelde gezinnen

Mediator of eigen adviseur

Wanneer een eigen adviseur?

Een eigen adviseur kan helpen als het niet lukt om alleen met behulp van een mediator via mediation samen tot een oplossing te komen. Eén van jullie of jullie beiden hebben behoefte aan een eigen adviseur die je help om zaken op orde te krijgen en je kan helpen om de juiste keuzes te maken.

Bij een echtscheiding spelen er vaak veel emoties van de betrokken partijen waardoor het moeilijk kan zijn om onderling te overleggen. Als er sprake is van een eigen bedrijf, als er op huwelijkse voorwaarden getrouwd is of als er binnen het huwelijk grote vermogens aanwezig zijn, kan het juist verstandig om een eigen juridische adviseur te hebben die kennis en ervaring heeft op dit gebied. Wil je met elkaar in overleg gaan dan is het aan te raden om hulp te zoeken bij een gespecialiseerde mediator. Is het overleg niet mogelijk dan is een advocaat nodig om de scheidingsprocedure te starten. Ik leg hieronder de verschillen uit.

Wanneer jij en je ex-partner het met elkaar eens zijn

Wanneer je het samen met je ex-partner kunt overleggen of wanneer jullie het (bijna) eens bent over de gevolgen van de echtscheiding, kun je samen naar één in echtscheidingen gespecialiseerde mediator stappen. Deze zal jullie helpen bij de onderhandelingen en bij het maken van afspraken over alle gevolgen van de scheiding. Hij zal vervolgens deze gemaakte afspraken vastleggen in een echtscheidingsconvenant.

Een advocaat zal vervolgens dan namens jullie beiden een ‘gezamenlijk echtscheidingsverzoek’ indienen bij de rechtbank. De uitspraak van de rechter volgt binnen enkele weken en hoeft er geen zitting bij de rechtbank plaats te vinden.

Voordelen van scheiden met een gezamenlijke mediator

Jullie zijn het (grotendeels) eens met elkaar dus minder pijnlijke manier om uit elkaar te gaan.
Snelle manier om uit elkaar te gaan. Er is geen zitting nodig en de rechtbank doet al binnen enkele weken uitspraak.
Goedkope manier om uit elkaar te gaan.  Een advocaat hoeft geen tijdrovende procedure uit te voeren. De gemaakte kosten van de mediator, de advocaat en rechtbank delen jullie samen.

Eigen advocaat of mediator, het verschil

Een mediator begeleidt jou en je ex-partner samen bij het vinden van een oplossing.

Een mediator is een onafhankelijk persoon. Bij mediation is het niet belangrijk wie er gelijk heeft maar het gaat erom om een oplossing te vinden welke voor jullie beiden aanvaardbaar is. Een mediator behartigt de belangen van jullie beiden.

Een eigen scheidingsadvocaat staat één van de twee partners bij. De andere partner heeft op zijn/haar beurt dan een eigen advocaat. Jouw advocaat handelt namens jou en soms worden er gesprekken met beide partners en beide advocaten gehouden. We noemen dit ‘viergesprekken’.

Na de onderhandelingen over de echtscheiding

Als jullie het na de onderhandelingen eens worden over de oplossing, kan er een gezamenlijk echtscheidingsverzoek ingediend worden.

Eenzijdig echtscheidingsverzoek

Mocht het onverhoopt niet lukken om er met je ex-partner (helemaal) uit te komen, kan je advocaat namens jou alleen een ‘eenzijdig echtscheidingsverzoek’ indienen bij de rechtbank. Deze procedure duurt vaak lang, dit kan wel een jaar duren. Er vinden één of meerdere zittingen bij de rechtbank plaats.

Als er een eenzijdig echtscheidingsverzoek is ingediend, wil dit niet zeggen dat er geen afspraken meer gemaakt kunnen worden. Tijdens de procedure en soms zelfs op of na één van de zittingen, kunnen er alsnog afspraken gemaakt worden over de echtscheiding. Soms worden deze afspraken vastgelegd in een convenant. De advocaten zullen aan de rechter vragen om deze afspraken alsnog in een beschikking vast te stellen.

Inschakelen rechter

Als overleg geen optie (meer is) is of het overleg brengt jullie niet in overeenstemming, dan kunnen partijen de rechter vragen om over de geschillen te beslissen.

In een procedure bij de rechter kunnen beide partijen de rechter vertellen hoe zij de oplossing van hun geschil zien. Hun standpunten worden aan de rechter voorgelegd. Nadat de partijen dit zowel schriftelijk als mondeling hebben gedaan, zal de rechtbank een beslissing nemen.

In deze familierechtelijke procedure is het wel noodzakelijk dat zowel jij als je partner ieder een eigen advocaat hebben.

Inhoud van het verzoekschrift

In ieder geval wordt aan de rechtbank verzocht om de echtscheiding uit te spreken. Zijn er kinderen in het spel? De rechter wordt dan vaak verzocht om de hoofdverblijfplaats van de kinderen te bepalen alsmede een zorgregeling en kinderalimentatie vast te stellen.

De rechter kan worden verzocht om partneralimentatie vast te stellen. Ook kan de rechter een beslissing nemen over de afwikkeling van de gemeenschap van goederen of de huwelijkse voorwaarden. De verzoeken dienen goed te zijn onderbouwd.

Verweerschrift en tegen verzoeken

Wanneer je je niet in de inhoud van het verzoekschrift kunt vinden, schakel dan je eigen advocaat in. Jouw echtscheidingsadvocaat kan dan een verweerschrift indienen, eventueel met eigen verzoeken. Op de eigen verzoeken mag de andere partij ook nog verweer voeren.

Wanneer er nog een optie is voor overleg dan zal de advocaat samen met jou beslissen om de rechtbank uitstel voor het indienen van een verweerschrift te vragen. Dan wordt er een viergesprek geregeld tussen beide partijen en jullie eigen advocaten voor overleg over de diverse geschillen.

Tot aan de mondelinge behandeling kan aan de rechtbank worden bericht dat overeenstemming is bereikt over een of meerdere punten. De rechter neemt deze afspraken dan in de uitspraak op. De onderwerpen die nog in geschil zijn worden dan aan de rechter voorgelegd.

Wanneer alsnog op alle geschilpunten overeenstemming is bereikt, dan wordt de rechter verzocht om alle afspraken in de uitspraak op te nemen. De zitting hoeft dan niet door te gaan.

Scheidingsmediator en juridisch adviseur Breda

Wil je meer informatie? Bel vrijblijvend +31 6 28 933 433 of stuur een e-mail. Je kunt ook gebruik maken van het contactformulier en ik zal snel contact met je opnemen.

Vraag een oriënterend gesprek aan
Scroll naar boven