Partneralimentatie mogelijk van twaalf naar vijf jaar

De PvdA heeft samen met VVD en D’66 een voorstel van wet ingediend die de duur van de partneralimentatie moet verkorten. Volgens deze nieuwe wet duurt partneralimentatie dan nog maximaal vijf jaar, in plaats van de huidige twaalf jaar.

 

Degenen die het wetsvoorstel in hebben gediend, hebben dit gedaan met het oog op de gelijkwaardigheid van man en vrouw. Tweede Kamerlid Attje Kuiken (PvdA) zegt hierover: ‘Als je na een huwelijk besluit uit elkaar te gaan, wil je er zeker van zijn dat je allebei zo snel mogelijk weer op eigen benen kunt staan en je eigen leven vorm kunt geven. Dat wordt belemmerd als één een van de twee partners langdurig financieel afhankelijk blijft van de ander. Het zorgt voor spanningen en leidt soms tot schrijnende situaties. En het belemmert ook de emancipatie van vrouwen.’

Niet meer van deze tijd

Haar VVD-collega Foort van Oosten is het daarmee eens: ‘Ik vind het niet meer uit te leggen aan mensen waarom ze nog twaalf jaar alimentatie moeten blijven betalen aan hun ex-partner. Dat is niet meer van deze tijd. Vijf jaar is lang genoeg om weer op eigen benen te kunnen staan.’
Drie jaar geleden is ook al door de genoemde partijen geprobeerd de wet aan te passen. De Raad van State stak daar toen een stokje voor. De Raad vond dat er onvoldoende rekening mee werd gehouden dat sommige vrouwen op het moment van echtscheiding een grote achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Uitzondering voor mensen met kleine kinderen

Mede daarom worden in het nieuwe wetsvoorstel uitzonderingen gemaakt: een huwelijk dat langer dan vijftien jaar duurde en waarbij de partner tegen de AOW-leeftijd aanloopt. Hij of zij heeft dan nog recht op maximaal tien in plaats van vijf jaar alimentatie, omdat een baan vinden moelijker is.

Ook gelden er andere regels voor huwelijken met kinderen onder de twaalf jaar. De maximale alimentatieduur blijft dan twaalf jaar en loopt totdat het jongste kind de leeftijd van twaalf jaar heeft bereikt. De gedachte hierachter is dat kinderen na het verloop van die tijd naar de middelbare school gaan, zelfstandiger zijn en minder zorg nodig hebben, waardoor de zorg voor de kinderen makkelijker te combineren is met een baan.

Of het wetsvoorstel het in deze vorm wel zal halen, is nog de vraag. CDA en ChristenUnie weten nog niet of zij dit wetsvoorstel gaan steunen.

Bron: www.verderonline.nl

Door Patrizia Marcucci

Ik ben mediator & coach samengestelde gezinnen gevestigd in Breda. Meer weten over scheidingsmediation en/of coaching van samengestelde gezinnen? Bel of mail mij gerust voor een afspraak.

Deel deze blog

alimentatie-scheiding
Nieuws

Indexering alimentatie 2023

Elk jaar wordt de alimentatie geïndexeerd. De alimentatieplichtige zal dan ook rekening moeten houden met het feit dat per 1 januari de te betalen alimentatie

Nieuws

Indexering alimentatie 2020

Elk jaar wordt de alimentatie geïndexeerd. De alimentatieplichtige zal dan ook rekening moeten houden met het feit dat per 1 januari de te betalen alimentatie

Nieuws

Indexering alimentatie 2019

De Staatscourant maakt bekend dat de indexering alimentatie voor 2019 vastgesteld is op 2 procent. Dit betekent dat het bedrag aan te betalen alimentatie verhoogd

Scroll naar boven